شمس گستر کوار

دستگاه کودریز ، نوار پهن کن و پلاستیک کش ( مالچر )

کودیز مالچر ، ماشین ترکیبی کودریز مالچر تولید شرکت مهرگان ماشین ایرانیان ، ماشین چند منظوره جهت کاربرد کود و نوار آبیاری و نایلون کشی برای کشت صیفی جات این دستگاه با ایجاد شیار بر روی زمین و سپس کودریزی و نیز کشیدن نایلون و همچنین قرار دادن نوار آبیاری در صیفی کاری بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. بنا به درخواست کشاورزان ارجمند آپشن های این دستگاه نصب خواهد شد. تولید ایران ، دارای گارانتی

کودیز مالچر ،
ماشین ترکیبی کودریز مالچر تولید شرکت مهرگان ماشین ایرانیان ، ماشین چند منظوره جهت کاربرد کود و نوار آبیاری و نایلون کشی برای کشت صیفی جات
این دستگاه با ایجاد شیار بر روی زمین و سپس کودریزی و نیز کشیدن نایلون و همچنین قرار دادن نوار آبیاری در صیفی کاری بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
بنا به درخواست کشاورزان ارجمند آپشن های این دستگاه نصب خواهد شد
تولید ایران

دارای گارانتی


شرکت مهرگان ماشین ایرانیان تولید کننده انواع کودپاش های دامی و مرغی، سانتریفیوژ زراعی 3، 4 و 6 تن و انواع پلاستیک کش و کودریز

دستگاه کودریز ، نوار پهن کن و پلاستیک کش ( مالچر ) دستگاه کودریز ، نوار پهن کن و پلاستیک کش ( مالچر )

دستگاه کودریز ، نوار پهن کن و ...

کودیز مالچر ،ماشین ترکیبی کودریز مالچر تولید شرکت مهرگان ماشین ایرانیان ، ماشین ...
کودپاش دامی ساخت شرکت مهرگان ماشین ایرانیان کودپاش دامی ساخت شرکت مهرگان ماشین ایرانیان

کودپاش دامی ساخت شرکت مهرگان م ...

کودپاش های دامی سانتریفوژ با ظرفیت 6/5 تن چهار چرخ ساخت شرکت مهرگان ماشین ایرانی ...


نظراتــــ
Submit Express