شمس گستر کوار

شرکت پاژن


آدرس کارخانه : مشهد – کیلومتر ۱۰ جاده کلات


سمپاش ۱۰۰۰ لیتری سوارشونده پمپ ایتالیا با بوم ۲۲ متری نیم هیدرولیک سمپاش ۱۰۰۰ لیتری سوارشونده پمپ ایتالیا با بوم ۲۲ متری نیم هیدرولیک

سمپاش ۱۰۰۰ لیتری سوارشونده پمپ ایتالیا با بوم ۲۲ م ...

مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع در مزارع مکانیزهاقتصادی و با صرفه ، با عر ...
سمپاش ۸۰۰ لیتری پمپ ایتالیا ۷۰لیتری با بوم ۱۶ متری نیم هیدرولیک سمپاش ۸۰۰ لیتری پمپ ایتالیا ۷۰لیتری با بوم ۱۶ متری نیم هیدرولیک

سمپاش ۸۰۰ لیتری پمپ ایتالیا ۷۰لیتری با بوم ۱۶ متری ...

مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع در مزارع مکانیزهاقتصادی و با صرفه ، با عر ...
سمپاش ۶۰۰ لیتری سه مخزنه پشت تراکتوری با بوم ۱۰ متری ، پمپ ایتالیا و پرکن و گاردان سمپاش ۶۰۰ لیتری سه مخزنه پشت تراکتوری با بوم ۱۰ متری ، پمپ ایتالیا و پرکن و گاردان

سمپاش ۶۰۰ لیتری سه مخزنه پشت تراکتوری با بوم ۱۰ مت ...

متاسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایعمخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی ...
سمپاش ۴۰۰ لیتری دومخزن پمپ ایتالیا با بوم ۱۲ متری کتابی و پرکن و گاردان سمپاش ۴۰۰ لیتری دومخزن پمپ ایتالیا با بوم ۱۲ متری کتابی و پرکن و گاردان

سمپاش ۴۰۰ لیتری دومخزن پمپ ایتالیا با بوم ۱۲ متری ...

مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایعمخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی ...


کاربری گرامی
محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید

بستن پیام

Submit Express